مجتمع تفریحی و توریستی لادیز

فاز دوم

زون شماره ۲

کاربری ها: شامل مرکز تجاری، پلازا، ساختمان اداری پزشکان، هایپرمارکت، سینما و آمفی تئاتر
مساحت عرصه: ۶۳۹۷۱ مترمربع
سطح اشغال: ۲۳/۳۴ درصد
تراکم: ۶۹/۴۰ درصد
فضای سبز: ۱۰۴۰۰ مترمربع(۱۶/۲۵ درصد)

 

متراژ فضای تجاری(ارتفاع مفید واحدهای تجاری ۴/۵ متر می باشد)

مجموع هایپرمارکت رستوران مشاعات(راهرو، آسانسور، (سرویس تجاری عنوان
(مساحت(مترمربع (مساحت(مترمربع (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد طبقات
۲۳۳۰ - ۸۹۰ - ۱۴۴۰ - - - زیرزمین
۱۱۴۳۵ ۱۶۸۳ ۳۱۶ ۱ ۴۸۸۳ - ۴۵۵۳ ۸۰ طبقه همکف
۸۳۲۴ - - - ۴۲۰۲ - ۴۱۲۲ ۷۹ طبقه اول
۹۳۶۱ - ۱۶۵۶ ۳ ۳۶۷۱ - ۴۰۳۴ ۷۵ طبقه دوم
۳۱۴۵۰ ۱۶۸۳ ۲۸۶۲ - ۱۴۱۹۶ - ۱۲۷۰۹ ۲۳۴ مجموع

 

متراژ ساختمان اداری پزشکان

مجموع مشاعات(راهرو، آسانسور، سرویس، تأسیسات) ساختمان اداری پزشکان عنوان
(مساحت(مترمربع (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد طبقات
۱۲۰ ۱۲۰ - - - زیرزمین
۵۶۵ ۲۶۰ - ۳۰۵ - طبقه همکف
۴۴۴ ۱۸۲ - ۲۶۲ - طبقه اول
۵۶۴ ۳۱۷ - ۲۴۷ - طبقه دوم
۵۶۴ ۳۱۷ - ۲۴۷ - طبقه سوم
۵۶۴ ۳۱۷ - ۲۴۷ - طبقه چهارم
۵۶۴ ۳۱۷ - ۲۴۷ - طبقه پنجم
۳۳۸۵ ۱۸۳۰ - ۱۵۵۵ - مجموع

 

متراژ مراکز فرهنگی

 

 

مجموع تأسیسات مشاعات(لابی، راهرو، آسانسور، سرویس) رستوران شهربازی سالن بیلیارد سالن بدنسازی سینما عنوان
(m2)مساحت (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد طبقات
۲۴۵ ۲۰۴ ۱ ۴۱ - - - - - - - - - - - زیرزمین۱
۲۹۵۶ - - ۸۰۳ - ۴۱۲ ۱ - - - - ۴۸۰ ۱ ۱۲۶۱ ۲ همکف
۱۵۲۹ - - ۴۴۶ - ۵۲۸ ۱ -   ۵۵۵ ۱ - - - - طبقه اول
۳۰۹۸ - - ۲۰۸ - - - ۲۸۹۰ ۱ - - - - - - طبقه دوم
۷۸۲۸ ۲۰۴ ۱ ۱۴۹۸ - ۹۴۰ ۲ ۲۸۹۰ ۱ ۵۵۵ ۱ ۴۸۰ ۱ ۱۲۶۱ ۴ مجموع

***متراژ پلازا ۱۷۳۰ مترمربع می باشد.

آدرس

زاهدان، بلوار جمهوری اسلامی، پشت دهکده ورزشی المپیک، جنب بوستان ولایت

ساعات کاری

شنبه – جمعه ۲۴:۰۰ – ۰۷:۰۰

تلفن

054-33491377

ایمیل

info@ladizcomplex.com