مجتمع تفریحی و توریستی لادیز

فاز سوم

زون شماره ۳

کاربری ها: شامل پارک آبی و پمپ بنزین و گاز

مساحت عرصه: ۲۹۵۸۹ مترمربع

سطح اشغال: ۳۴/۶۹ درصد

تراکم: ۳۶/۶۳ درصد

فضای سبز: ۳۰۳۰ مترمربع(۱۰/۲۴ درصد)

متراژ پارک آبی(ارتفاع سالن اصلی پارک آبی ۱۲ متر می باشد)

مجموع مشاعات(راهرو، آسانسور، سرویس) پارک آبی تأسیسات عنوان
(مساحت(مترمربع (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد طبقات
۳۶۲۴ - - - - ۳۶۲۴ ۱ زیرزمین
۵۰۰۰ ۱۰۰۰ - ۴۰۰۰ ۱ - - همکف
۸۶۲۴ ۱۰۰۰ - ۴۰۰۰ ۱ ۳۶۲۴ ۱ مجموع

متراژ پمپ بنزین و گاز

مجموع پمپ گاز(ساختمان تأسیسات) پمپ گاز(جایگاه) پمپ بنزین(ساختمان مدیریت) پمپ بنزین(جایگاه) عنوان
(مساحت(مترمربع (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد طبقات
۱۷۷۱ ۵۰ ۱ ۶۴۳ ۱ ۲۹۴ ۱ ۷۸۴ ۱ همکف

آدرس

زاهدان، بلوار جمهوری اسلامی، پشت دهکده ورزشی المپیک، جنب بوستان ولایت

ساعات کاری

شنبه – جمعه ۲۴:۰۰ – ۰۷:۰۰

تلفن

054-33491377

ایمیل

info@ladizcomplex.com