مجتمع تفریحی و توریستی لادیز

فاز اول

زون شماره ۱

کاربری ها: شامل مجموعه هتل، تالار پذیرایی

مساحت عرصه: ۲۵۹۰۶ مترمربع

سطح اشغال: ۱۷/۵۱ درصد

تراکم: ۹۶ درصد

فضای سبز: ۴۹۱۳ مترمربع(۱۸/۹۶ درصد)

 

اتاق هتل آپارتمان ورزشی فروشگاه رستوران لابی عنوان
(مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد طبقات
- - - - - - - - - - - - زیرزمین ۱
- - - - - - ۱۰۹۰ ۹ ۳۹۵ ۲ ۱۰۶۵ ۱ همکف
- - - - ۹۴۰ ۱ ۸۳۰ ۳ ۹۲۵ ۱ - - طبقه اول
۶۸۵ ۱۴ ۲۸۵ ۴ - - - - - - - - طبقه دوم
۶۲۵ ۱۳ ۳۳۵ ۴ - - - - - - - - طبقه سوم
۶۲۵ ۱۳ ۳۳۵ ۴ - - - - - - - - طبقه چهارم
۶۸۵ ۱۴ ۲۸۵ ۴ - - - - - - - - طبقه پنجم
۶۲۵ ۱۳ ۳۳۵ ۴ - - - - - - - - طبقه ششم
۶۲۵ ۱۳ ۳۳۵ ۴ - - - - - - - - طبقه هفتم
۷۶۰ ۱۶ - - - - - - - - - - طبقه هشتم
۴۶۳۰ ۹۶ ۱۹۱۰ ۲۴ ۹۴۰ ۱ ۱۹۲۰ ۶ ۱۳۲۰ ۳ ۱۰۶۵ ۱ مجموع
مجموع پارکینگ و خدمات مشاعات(راهرو، آسانسور، سرویس، انبار، خانه داری) اداری هتل سوئیت عنوان
(مساحت(مترمربع (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد (مساحت(مترمربع واحد طبقات
۳۰۱۵ ۲۷۷۵ - ۲۴۰ - - - - - زیرزمین ۱
۳۳۱۰ - - ۲۳۰ - ۵۳۰ ۱۲ - - همکف
۲۸۸۰ - - ۱۸۵ - - - - - طبقه اول
۱۵۲۰ - - ۳۹۰ - - - ۱۶۰ ۲ طبقه دوم
۱۵۲۰ - - ۳۱۵ - - - ۲۴۵ ۳ طبقه سوم
۱۵۲۰ - - ۳۱۵ - - - ۲۴۵ ۳ طبقه چهارم
۱۵۲۰ - - ۳۹۰ - - - ۱۶۰ ۲ طبقه پنجم
۱۵۲۰ - - ۳۱۵ - - - ۲۴۵ ۳ طبقه ششم
۱۵۲۰ - - ۳۱۵ - - - ۲۴۵ ۳ طبقه هفتم
۱۹۰۰ - - ۳۹۵ - ۴۳۰ ۲ ۳۱۵ ۴ طبقه هشتم
۲۰۲۲۵ ۲۷۷۵ -- ۳۰۹۰ - ۹۶۰ ۱۴ ۱۶۱۵ ۲۰ مجموع

متراژ تالار پذیرایی و سالن کنفرانس

مجموع اداری مشاعات(راهرو، آسانسور، سرویس، انبار) تأسیسات آشپزخانه صنعتی سالن کنفرانس تالار پذیرایی عنوان
(m2)مساحت (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد (m2)مساحت (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد (m2)مساحت واحد طبقات
۱۲۱۶ - - ۳۷۲ -   ۵۲۵ - - - - - زیرزمین۱
۱۲۲۷ ۱۱۱ ۵ ۴۶۱ -   - - ۶۵۵ ۳ - - همکف
۱۱۲۲ - - ۳۸۷ -   - - - - ۷۳۵ ۱ طبقه اول
۱۰۹۳ - - ۳۳۵ -   - - - - ۷۵۸ ۱ طبقه دوم
۴۶۵۸ ۱۱۱ ۵ ۱۵۵۵ ۴ ۳۱۹ ۵۲۵ ۱ ۶۵۵ ۳ ۱۴۹۳ ۲ مجموع

آدرس

زاهدان، بلوار جمهوری اسلامی، پشت دهکده ورزشی المپیک، جنب بوستان ولایت

ساعات کاری

شنبه – جمعه ۲۴:۰۰ – ۰۷:۰۰

تلفن

054-33491377

ایمیل

info@ladizcomplex.com